Povratak na podršku

POLITIKA PRIVATNOSTI

Vaša privatnost za nas je jako bitna. Društvo INTERSPORT divizijaThe Athlete's Foot poštuje vašu privatnost i razumije brige koje se mogu pojaviti u vezi vaše privatnosti i zaštite ličnih podataka koje nam šaljete kada posjećujete naše internetske stranice, odnosno putem naših ili putem naših mobilnih aplikacija (u nastavku teksta: usluge; internetske usluge). Zato vas molimo da pročitate kako društvo INTERSPORT BH, d.o.o. (društvo INTERSPORT u nastavku divizija The Athlete's Foot) obrađuje vaše osobne podatke.

Svrha Politike privatnosti je da vam na jednostavan način predstavimo lične podatke koje prikupljamo o vama, na temelju čega i u koje svrhe ih obrađujemo, mogućnosti upravljanja postavkama vaše privatnosti te vaša prava u vezi sa osobnim podacima.

Politika privatnosti društva INTERSPORT divizijaThe Athlete's Foot u skladu je sa Uredbom (EU) 2016/679 Europskoga parlamenta i Vijeća od dana 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinaca kod obrade osobnih podataka i o slobodnom protoku ovakvih podataka te o poništenju Direktive 95/46/ES (u nastavku Opća uredba o zaštitu osobnih podataka) i zakonodavstvom Republike Slovenije te obuhvata sljedeće informacije:

  1. kontaktne informacije društva INTERSPORT divizijaThe Athlete's Foot i kontakt ovlaštene osobe za zaštitu podataka,
  2. pravne podloge i svrhe obrade osobnih podataka,
  3. vrste osobnih podataka koje prikupljamo,
  4. upotrebu kolačića i srodnih tehnologija,
  5. upravljanje postavkama korisničkog računa,
  6. omogućavanje osobnih podataka,
  7. rokove pohrane osobnih podataka,
  8. zaštitu osobnih podataka,
  9. prava pojedinaca u vezi s osobnim podacima, uključivo s pravom na žalbu,
  10.  izmjene politike privatnosti

1.UPRAVITELJ i KONTAKT

Voditelj obrade osobnih podataka je društvo INTERSPORT BH, d.o.o., Ložionička 16, Sarajevo (u nastavku: divizija The Athlete's Foot).

Na vaša pitanja u vezi s ovom Politikom privatnosti, povjerljivosti vaših ličnih podataka, načina obrade ili na vaše zahtjeve u vezi s ostvarivanjem prava u vezi s ličnim podacima, odgovorit će vam odgovorna osoba i/ili ovlaštena osoba za zaštitu podataka u društvu INTERSPORT. Kontakt s ovlaštenom osobom za zaštitu podataka možete uspostaviti preko gore navedene adrese društva INTERSPORT ili putem elektroničke pošte podrska@intersport.ba.

 

 

 

 2. PRAVNE PODLOGE I SVRHE OBRADE

 

Društvo INTERSPORT divizija The Athlete's Foot prikuplja, bilježi, pohranjuje, šalje i na druge načine obrađuje osobne podatke koje ima o vama na temelju različitih pravnih osnova i u svrhe koje su određene u nastavku dokumenta.

 

2.1.         Obrada na temelju ugovora – svrhe

 

Društvo INTERSPORT divizija The Athlete's Foot obrađuje osobne podatke za ostvarivanje prava i obaveza iz sklopljenih ugovora, i to:

i)               ugovora o prodaji/kupovini proizvoda –omogućene osobne podatke kupaca u internetskim trgovinama na adresi www.taf.ba (bez obzira na registraciju);

ii)               ugovora o korištenju internetskih ili mobilnih usluga – osobne podatke naručitelja usluga (npr. registracija korisničkog računa u internetskoj trgovini, korisnici aplikacije Intersport Aktiv).

 

U okviru ostvarivanja prava i ispunjavanja ugovornih obveza društvo INTERSPORT divizija The Athlete's Foot obrađuje osobne podatke pojedinaca u svrhe identifikacije pojedinca, sklapanja ugovora (iako je ugovor o prodaji proizvoda između društva INTERSPORT divizija The Athlete's Foot i kupca u internetskoj trgovini sklopljen u trenutku kada društvo INTERSPORT divizija The Athlete's Foot kupcu pošalje e-poruku o statusu njegove narudžbe (»narudžba otpremljena/pripremljena za preuzimanje«), smatra se da su osobni podaci u tom slučaju poslani na temelju ugovora kao pravnog osnova i za svrhe sklapanja ugovora), za komunikaciju s vama (obavještavanje o izmijenim općim uslovima, novoj verziji mobilne aplikacije, i sl.), za osiguravanje podrške korisnicima (npr. otklanjanje tehničkih poteškoća), a u slučaju kupovine sa svrhom izvršenja narudžbe (dobavljanje, dostava proizvoda, izdavanje računa, rješavanje eventualnih zahtjeva kupca (reklamacije, garancije)) te za slanje obavijesti pojedincima u vezi s izvršavanjem narudžbe. Uz navedene svrhe podaci se prikupljaju i u druge svrhe koje su potrebne za izvršenje narudžbe, za spremanje povijesti kupovine (samo registrirani korisnici), za provođenje eventualnih postupaka naplate te za vlastite računovodstvene i porezne potrebe.

 

2.2.         Obrada na temelju zakonskih obveza

Društvo INTERSPORT divizija The Athlete's Foot osobne podatke obrađuje na temelju zakonskih obvaeza koje vrijede za društvo INTERSPORT (npr. posebice poreznih propisa, pohrana računa, pohrana podataka dobitnika nagradnih igara i sl.).

 

2.3.         Obrada na temelju legitimnog interesa

Društvo INTERSPORT divizija The Athlete's Foot osobne podatke može obrađivati na temelju legitimnog interesa, osim kada nad takvim interesima prevladaju interesi ili temeljna prava i slobode pojedinca na kojega se odnose osobni podaci koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Kada se radi o daljnjoj obradi podataka prikupljenih o pojedincu, društvo INTERSPORT BH divizija The Athlete's Foot obavlja procjenu u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka. Ovakvo daljnje korištenje podataka u pseudonimiziranom ili agregiranom (udruženom) obliku primjerice predstavlja upotrebu podataka za marketinške i ostale poslovne, odnosno tehničke analize društva INTERSPORT divizija The Athlete's Foot što je u skladu sa važećim propisima u BiH. Kao dodatna mjera kod nekih oblika daljnje obrade podataka o prometu, može se koristiti i brisanje određenih podataka.

Na temelju legitimnog interesa društvo INTERSPORT divizija The Athlete's Foot može obrađivati podatke koji su u nužni, potrebni te razmjerni svrsi u koju se obrađuju, u ovom slučaju obimu za osiguravanje djelovanja internetskih usluga posebino sa svrhom sprečavanja neovlaštenog pristupa do vašeg korisničkog računa, širenje zlonamjernih kodova, sprečavanje prevara, odn. drugih zloupotreba internetskih stranica ili mobilne aplikacije kao i zaštitu svojih prava intelektualnog vlasništva u vezi s internetskim uslugama.

Na temelju legitimnog interesa društvo INTERSPORT divizija The Athlete's Foot može obrađivati vaše lične podatke i u svrhe neposrednog marketinga (u slučaju kupaca), sprečavanja zloupotreba, ostvarivanja zahtjeva ili obrane od zahtjeva u upravnim i sudskim postupcima.

 

2.4.         Obrada na temelju saglasnosti (pristanka)

Društvo INTERSPORT divizija The Athlete's Foot obrađuje osobne podatke na temelju saglasnosti za obradu osobnih podataka koje pojedinac preda društvu za sljedeće svrhe:

i)                za svrhe neposrednog marketinga – primanja obavijesti. Obavijesti sadrže aktualne ponude, pogodnosti i/ili pozive na događaje voditelja obrade i njegovih poslovnih partnera, pozive na učestvovanje u nagradnim igrama i natječajima te korisne savjete, novosti i podsjetnike iz svijeta sporta i zdravog stila života;

ii)               za provođenje marketinških analiza i segmentiranja kupaca te za slanje prilagođenih ponuda proizvoda i usluga;

iii)               za svrhe učestvovanja u nagradnim igrama.

Na temelju suglasnosti (privole) ponude možete primati putem SMS, MMS na poslani broj telefona, elektroničkom poštom na poslanu e-adresu, odn. u tiskanom obliku na poslanu adresu.

Svoju suglasnost (privolu) možete bilo kada opozvati, odn. izmijeniti na jednak i jednostavan način kao što je bila dana; klikom na dugme 'odjava' koji se nalazi na dnu e-poruke; u postavkama korisničkog računa ili slanjem zahtjeva za opoziv saglasnosti (pristanka) za određene svrhe na adresu podrska@intersport.ba.

Budući da suglasnost (pristanak) možete dati i za neposredni marketing na temelju profila pojedinca, društvo INTERSPORT divizija The Athlete's Foot može provoditi klasificiranje i analiziranje ponašanja pojedinaca na temelju korištenja internetskih stranica društva INTERSPORT divizija The Athlete`s Foot, sve kako bismo vam poslali prilagođene ponude naših usluga i proizvoda.

 

 3. LIČNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Društvo INTERSPORT divizija The Athlete's Foot o Vama prikuplja različite podatke, uključivo sa osobnim podacima s kojima vas je moguće neposredno ili posredno odrediti (identificirati), ukoliko se Vi ili drugi odlučite dijeliti ove lične podatke s društvom INTERSPORT divizija The Athlete's Foot. Podatke prikupljamo na više načina: kupovanjem u internetskoj trgovini; prijavom na e-obavijesti (newsletter/neposredni marketing); registracijom korisničkog računa u internetskoj trgovini; posjetom internetskih stranica društva INTERSPORT divizija The Athlete's Foot. Društvo INTERSPORT divizija The Athlete's Foot prikuplja podatke o korištenju usluga koje Vam pružamo.

Osobni podaci koje prikupljamo:

i)                osnovni osobni podaci kao što su ime i prezime, datum rođenja, e-mailadresa, adresa prebivališta (ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto, država), adresa za dostavu (ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto, država), broj telefona i šifra/pasword za osiguravanje zaštite i korištenja naših usluga;

ii)               podaci o korisničkom računu internetske trgovine , kada se odlučite za slanje vaših podataka putem mobilne aplikacije,osim osnovnih osobnih podataka koje nam šaljete prilikom registracije, prikupljamo i osobne podatke kao što su sadržaji i podaci (informacije) koje prenesete na korisnički račun ili objavite, šaljete, omogućavate ili na drugi način dijelite korištenjem mobilne aplikacije (npr. sliku, slanje sportskih interesa, događaji, slike, komentari i sl.);

iii)              podatke o kupovini i načinu plaćanja, pri čemu se u slučaju plaćanja u internetskoj trgovini korištenjem kreditne kartice sadržaj podataka kartice ne sprema u evidencijama podataka društva INTERSPORT divizija The Athlete's Foot;

iv)             društvo INTERSPORT divizija The Athlete's Foot vam omogućuje registraciju i korištenje korisničkih računa koje kreirate kod trećih osoba kao što je npr. Facebook ili Google. Ovakvom registracijom šaljete podatke o vašoj adresi e-pošte, odnosno vašem Facebook računu (ukoliko se registrirate putem Facebook računa, prikupljamo samo podatke navedene u javnom profilu kao što su ime i prezime, elektronička pošta, ID broj vašeg korisničkog računa i profilnu sliku vašeg korisničkog računa), pri čemu ukoliko vi želite (»checkbox«) prikupljamo vaše kontakte na temelju privole sve navedeno putem pristupa usluga trećih osoba (npr. iz računa vaše elektroničke pošte, odnosno vašeg Facebook računa).

v)               Podaci koje prikupljamo putem mobilne aplikacije mogu biti i (1) lokacijski podaci korištenjem GPS-a (podatke o lokacijama ne spremamo) pri čemu se možete odlučiti za isključivanje prikupljanja podataka putem geolokacije što može onemogućiti pojedine funkcionalnosti aplikacije koje koriste ove podatke (npr. dijeljenje podataka o lokaciji); (2) podaci o vašem uređaju putem kojega pristupate do mobilne aplikacije (tip uređaja, operacijski sistem, (3) IP adresa i (4) informacije o korištenju mobilne aplikacije;

vi)             prikupljamo tehničke informacije vašeg preglednika, računala ili mobilnog uređaja kada pristupate do usluga društva INTERSPORT divizija The Athlete's Foot.

 

 

 4. KOLAČIĆI I SRODNE TEHNOLOGIJE

 

Kada koristite naše internetske usluge na vaše se računar instaliraju kolačići. Općenito, kolačići i srodne tehnologije djeluju tako da se u preglednik ili uređaj dodijeli jedinstven broj koji, u većini slučajeva, nema nikakvog značenja izvan društva INTERSPORT divizija The Athlete's Foot.

Društvo INTERSPORT divizija The Athlete's Foot koristi ove tehnologije za prilagođavanje iskustva i za pomoć kod osiguravanja sadržaja koji je prilagođen samo vašem korištenju.

Popis kolačića koje koristi internetska stranica možete pronaći na ovom linku.

Za upravljanje prikupljanja informacija putem kolačića ili srodnih tehnologija možete koristiti i postavke u vašem pregledniku ili mobilnom uređaju. Društvo INTERSPORT se obvezuje da će vam omogućiti upravljanje privatnošću i zajedničkim korištenjem, ali ne preuzima odgovornost za pogrešne »Do Not Track« signale putem internetskog preglednika. Odbijanje kolačića može prouzročiti da vam neke funkcije ponuđenih usluga neće biti omogućene.

 

 5. UPRAVLJANJE POSTAVKAMA U KORISNIČKOM RAČUNU

5.1.         Ažuriranja korisničkog računa

 

Pojedinac je dužan poslati tačne i potpune podatke. Izmjene osobnih podataka u korisničkom računu internetske trgovine ili mobilne aplikacije registrirani korisnik može ažurirati, prilagoditi, odn. izmijeniti u postavkama korisničkog računa.

 

5.2.         Zatvaranje korisničkog računa

 

Ukoliko želite zatvoriti vaš korisnički račun internetske trgovine ili mobilne aplikacije to možete učiniti bilo kada u kartici postavki u Vašem korisničkom računu (u skladu sa uputama na internetskoj stranici koje se povremeno ažuriraju) i to slanjem zahtjeva za zatvaranje korisničkog računa na kontaktnu adresu. Uz pisani zahtjev potrebno je priložiti dokaz o identitetu i adresi. Račun će biti zatvoren u roku 10 radnih dana nakon primitka pisanog zahtjeva pojedinca i dokaza o njegovoj istovjetnosti.

Zatvaranje korisničkog računa internetske trgovine ne znači opoziv saglasnosti (odjavu) od primanja obavijesti i neposrednog marketinga.

Uzmite u obzir činjenicu da neke osobne podatke o vama koje obrađujemo na temelju ugovora ne smijemo izbrisati u skladu s propisima s područja poreznog prava i pohranjujemo ih 11 godina od izvedbe narudžbe, odnosno rješavanja reklamacije ili povrata proizvoda.

Istovremeno morate biti svjesni da vaše objave iz vremena aktivnog korisničkog računa ostaju vidljive i nakon zatvaranja korisničkog računa (npr. razgovori u mobilnoj aplikaciji s drugim korisnicima vidljivi su iz vašeg uređaja i uređaja drugog korisnika).

 

 6. OMOGUĆAVANJE OSOBNIH PODATAKA

 

6.1.        Izvršitelji obrade i treće strane

 

Društvo INTERSPORT može vaše osobne podatke omogućiti trećim osobama s kojima ima sklopljene ugovore o obradi osobnih podataka (u nastavku teksta: ugovorni obrađivači) u svrhe podrške, analize i stalnog poboljšavanja naših usluga, obrade plaćanja ili dostavu narudžbi. Naši izvršitelji obrade imaju pristup samo onim osobnim podacima koji su im nužno potrebni za osiguravanje usluga koje obavljaju za nas i samo u svrhe izvođenja istih u naše ime te ih ne smiju koristiti ni za kakve druge svrhe. Izvršitelji obrade dužni su zaštiti vaše osobne podatke.

Društvo INTERSPORT može sarađivati sa izvršiteljima koji za nas prikupljaju i obrađuju statističke podatke o tome kako koristite naše usluge, sve sa svrhom oglašavanja usluga, odn. za prikazivanje informacija koje bi mogle biti u vašem interesu U ovom slučaju izvršitelji obrade raspolažu samo sa anonimiziranim podacima.

 

6.2.         Javno dostupne informacije

 

Neke informacije o vama mogu biti javno dostupne kao npr. podaci koje pošaljete ili dijelite putem mobilne aplikacije (npr. događaji, slike, komentari, ….) ili objava komentara u internetskoj trgovini, odn. društvenim mrežama i sl. Ukoliko ne želite dijeliti određene podatke sa javnosti vodite računa o svojim sigurnosnim i drugim postavkama kako biste to onemogućili.

 

6.3.        Internetske stranice i aplikacije trećih osoba

 

Vaše lične podatke možemo uz vašu privolu dijeliti s aplikacijama trećih strana ako se odlučite za pristup do naših usluga putem ovakve aplikacije (npr. Facebook, Google račun).

Društvo INTERSPORT nije odgovorno za to što treće osobe čine s vašim podacima zato se morate uvjeriti da vjerujete aplikaciji i da ona ima prihvaćene odgovarajuće smjernice za zaštitu ličnih podataka.

Na internetskim mjestima društva INTERSPORT postoje poveznice do internetskih mjesta koja nisu pod nadzorom društva INTERSPORT.

Posjetom ovim stranicama možete poslati svoje informacije trećim osobama s kojima društvo INTERSPORT nema sklopljen ugovor o obradi osobnih podataka. Ove internetske stranice imaju svoju politiku privatnosti u skladu s kojom obrađuju vaše osobne podatke. Molimo vas da pročitate njihovu politiku privatnosti da se upoznate s načinom obrade vaših osobnih podataka na internetskim mjestima trećih osoba koje posjećujete. U određenim slučajevima treće strane smatrat će se samostalnim voditeljima obrade.

O njihovim politikama privatnosti pročitajte na:

FACEBOOK

https://www.facebook.com/policy.php

 

TWITTER

 

https://twitter.com/en/privacy

 

YOUTUBE

 

https://policies.google.com/privacy?hl=hr

 

INSTAGRAM

 

https://help.instagram.com/519522125107875

TIKTOK

https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy?lang=en#privacy-eea

 

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a, Twitera , YouTubea i/ili Instagrama ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

 

FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

 

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka BIH.

 

 

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irska

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

 

https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp 

https://help.twitter.com/forms/privacy 

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Twittera-a, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka BiH.

 

 

ZA YOUTUBE:

Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Ireland

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

 

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

 Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Twittera-a, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka BiH.

 

 

 

ZA INSTAGRAM:

FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

 

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Twittera-a, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka BiH.

 

TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland. 

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

 

https://www.tiktok.com/legal/report/privacy

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka BiH.

6.4.         Zajednički voditelji obrade

Vaše osobne podatke možemo dijeliti s ugovornim partnerima s kojima nastupamo u ulozi zajedničkog voditelja obrade, a koji u skladu s ovom politikom privatnosti mogu obrađivati vaše osobne podatke (npr. primjer nagradne igre u suradnji s dobavljačima odnosno trećom stranom).

U ovakvim slučajevima pružit ćemo vam kao ispitaniku dodatne obavijesti vezane uz vaša prava, detalje obrade, rokove čuvanja, svrhe u koje se obrađuju podaci, podatak dijele li se vaši podaci s drugima i sl.

6.5.         Univerzalno pravno sljedištvo

U slučaju udruživanja ili ako se društvo INTERSPORT divizija The Athlete's Foot uključi u poslovno udruživanje, podjelu ili dođe do prijenosa djelatnosti na treću osobu, vaše osobne podatke možemo prenijeti na treću osobu koja je povezana s preuzimanjem društva INTERSPORT divizija The Athlete's Foot.

6.6.         Javna tijela

Bez obzira na odredbe koje se odnose na razdoblje pohrane osobnih podataka prema našoj Politici privatnosti, vaše osobne podatke možemo pohraniti na duže razdoblje i/ili ih slati trećim osobama kao što su policija, tužiteljstvo, sud i ostala nadležna državna tijela unutar BIH ili izvan nje ukoliko procijenimo da je ovakvo omogućavanje potrebno i da se zahtijeva na temelju zakona, uključivo za svrhe sprječavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela. Vaše osobne podatke možemo omogućiti državnim tijelima i kada je to potrebno za ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva u sudskom postupku ili u upravnom ili izvan sudskom postupku.

6.7.         Slanje podataka u države koje nisu članice EU ili EGP

U slučaju korištenja internetskih usluga izvan država članica EU radi osiguravanja internetskih usluga poslani se podaci mogu prenositi, pohranjivati ili obrađivati u trećim državama gdje zakonodavstvo s područja zaštite osobnih podataka propisuje drukčije standarde nego u državama članicama EU, odn. EGP. S korištenjem usluga u državama izvan EU suglasni ste da se osobni podaci mogu prenositi, odn. poslati subjektima koji su u trećim državama. Društvo INTERSPORT inače samostalno vaše osobne podatke neće iznositi u države izvan EU ili EGP.

Dakle, u slučaju prijenosa podataka u USA tražit ćemo vas posebnu saglasnost (pristanak).

 

7. ROKOVI ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Osobne podatke pohranjujemo onoliko dugo koliko je potrebno za osiguravanje naših usluga, odnosno duže, ukoliko postoje zakonske obveze.

Osobni podaci povezani s vašim korisničkim računom pohranjuju se do zatvaranja računa pri čemu se podaci vezani uz kupnju koju je korisnik realizirao u internetskoj trgovini pohranjuju i duže. Zatvaranje korisničkog računa možete provesti sami u postavkama korisničkog računa ili nas zamolite za brisanje. Zatvaranje korisničkog računa i brisanje vaših osobnih podataka može trajati do 10 radnih dana od potpunog zahtjeva. Uzmite u obzir da neke podatke iz zatvorenih računa možemo zadržati u skladu sa zakonom za sprječavanje prijevara, za naplatu dugova, rješavanje sporova, otklanjanje poteškoća, pomoći kod istraga nadležnih tijela, ostvarivanja uvjeta korištenja usluga i donošenja drugih mjera koje dopuštaju važeći propisi. Podaci koje zadržimo bit će obrađivani u skladu s ovom politikom privatnosti.

Podaci u vezi s plaćanjem u internetskoj trgovini te s njome povezani kontaktni podaci o pojedincima mogu se sa svrhom ispunjavanja ugovornih obveza čuvati do konačne naplate usluga, odn. do eventualnog isteka roka zastare u vezi s pojedinom tražbinom, koja po zakonu može iznositi i do pet godina. U skladu s poreznim propisima izdani računi čuvaju se još 11 godina nakon isteka godine u kojoj je izdan račun.

Osobne podatke koji su dobiveni na temelju suglasnosti čuvamo sve do opoziva suglasnosti, ali najviše 5 godina.

Podatke o vama koji više nisu potrebni za svrhe za koje su bili prikupljeni možemo anonimizirati i/ili spojiti s drugim podacima koji ne omogućavaju određivanje pojedinca za dobivanje uvida u statističke informacije koje su komercijalno korisne za društvo INTERSPORT kao što je primjerice statistika korištenja usluga koje pružamo. Spomenuti osobni podaci su anonimizirani i ne omogućuju povezivanje s pojedincem kojega bi se moglo odrediti.

 

 8. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Provodimo više tehničkih i organizacijskih mjera za osiguravanje zaštite osobnih podataka tijekom prikupljanja, prijenosa i pohranjivanja. Društvo INTERSPORT nastoji adekvatno zaštititi vaše osobne podatke ali ne garantuje potpunu sigurnost osobnih podataka koje nam šaljete i ne odgovaramo za krađu, uništenje, gubitak, namjerno ili nenamjerno otkrivanje vaših osobnih podataka ili informacija o vama. Društvo INTERSPORT poštuje opće prihvaćene standarde za zaštitu primljenih informacija i podataka tokom prijenosa kao i poslije istoga, ali niti jedan način elektronskog prenosa ili pohrane nije 100% siguran te zato ne možemo garantovati potpunu sigurnost. Društvo INTERSPORT koristi SSL tehnologiju (Secure Sockets Layer) koja osigurava šifriranje osobnih podataka i podataka kreditnih kartica. Društvo INTERSPORT sarađuje s poduzećem koje osigurava sigurnost naših usluga i vaših osobnih podataka. Poslužitelji društva INTERSPORT dodatno su zaštićeni promjenom vatrozida i drugih tehnologija za osiguravanje zaštite podataka.

Za zaštitu podataka odgovoran je i korisnik koji mora na odgovarajući način osigurati zaštitu svog mobilnog uređaja ili računara ili korisničkog imena, pasword i sl. Da bismo osigurali učinkovitost ovih mjera kod sprečavanja neovlaštenog pristupa do vaših osobnih podataka, morate biti svjesni sigurnosnih funkcija koje su vam na raspolaganju putem vašeg preglednika. Koristite preglednik koji omogućava postavke sigurnosnih funkcija prije nego pošaljete vaše lične podatke ili podatke kreditnih kartica putem interneta. U obzir uzmite činjenicu da ukoliko koristite preglednik koji nema podršku za korištenje SSL tehnologije, da takav prenos osobnih podataka može biti rizičan.

Većina preglednika omogućava obavještavanje ukoliko se nalazite na internetskoj stranici koja ne osigurava sigurnu vezu ili ukoliko šaljete podatke putem neosigurane veze. Društvo INTERSPORT vam preporučava da omogućite ove funkcije vašeg preglednika čime ćete pripomoći sigurnosti vaših osobnih podataka. Također možete pratiti adresu na kojoj se nalazite (URL). Sigurne internetske adrese započinju s https:// umjesto http://, zajedno sa simbolom za sigurnu vezu koji koristi vaš preglednik (obično je to simbol brave na početku internetske adrese). Ovakav simbol ukazuje na korištenje sigurne komunikacije s poslužiteljem. Molimo vas da istovremeno provjerite detalje (valjanost) sigurnosnog certifikata internetskog mjesta gdje se nalazite.

Društvo INTERSPORT obvezuje se na zaštitu osobnih podataka i informacija o vama ali nikakve veza putem interneta ne može biti 100% sigurna i ne može garantovati potpunu zaštitu podataka koje nam omogućavate. Vaše lične podatke nam omogućavate na vlastitu odgovornost.

 

 9. PRAVA POJEDINACA

Društvo INTERSPORT osigurava ostvarivanje prava pojedinaca na koje se odnose osobni podaci.

Zahtjevi pojedinca u vezi s ostvarivanjem prava mogu se poslati na email adresu podrska@intersport.ba ili poštom na adresu INTERSPORT BH, d.o.o., Ložionička 16, 71 000 Sarajevo. Pojedinac je dužan uz zahtjev koji nije poslan s e-adrese registriranog korisnika priložiti dokaz o identitetu i/ili adresi. Društvo INTERSPORT na vaš će zahtjev odgovoriti u skladu s važećim propisima.

 

Pojedinac u vezi s osobnim podacima ima sljedeća prava:

9.1.         Pravo na pristup do podataka

Pojedinac može bilo kada zahtijevati da mu društvo INTERSPORT potvrdi obrađuju li se podaci u vezi s njime, te ako se obrađuju, da mu se omogući pristup do osobnih podataka te da mu da informacije u vezi s obradom njegovih osobnih podataka (npr. o svrsi obrade, vrsti osobnih podataka, korisnicima, kojima su bili il će im biti poslani osobni podaci, predviđenom razdoblju čuvanja podataka, o tehničko organizacijskim mjerama za zaštitu podataka i sl.).

9.2.         Pravo na ispravak

Pojedinac može bilo kada zahtijevati da mu društvo INTERSPORT omogući ispravak netačnih osobnih podataka u vezi s njime i dopunu nepotpunih ličnih podataka.

Registrirovani korisnici to mogu učiniti preko postavki svojega korisničkog računa u internetskoj trgovini.

9.3.         Pravo na brisanje

U skladu s uvjetima kako ih detaljnije određuju važeći propisi, pojedinac može bilo kada zahtijevati da mu društvo INTERSPORT omogući pravo na brisanje ličnih podataka (tzv. pravo na zaborav).

9.4.         Pravo na ograničavanje obrade

U skladu s uslovima kako ih detaljnije određuju važeći propisi, pojedinac može bilo kada zahtijevati da mu društvo INTERSPORT omogući pravo na ograničenje obrade svojih ličnih podataka. Registrovani korisnici internetskih usluga to mogu učiniti u postavkama svojih korisničkih računa.

Potrebno je uzeti u obzir da u slučaju ograničenja obrade određenih ličnih podataka možde neće biti moguće osigurati potpunu uslugu.

9.5.         Pravo na prenosivost podataka

Pojedinac može bilo kada zahtijevati da mu društvo INTERSPORT omogući da osobne podatke u strukturiranom, opće korištenom i elektronski čitljivom obliku pošalje pojedincu ili prenijeti na voditelja obrade po izboru pojedinca (ako je tehnički izvedivo) pod uslovima kako ih detaljnije određuju važeći propisi.

9.6.         Pravo na prigovor

U slučaju da društvo INTERSPORT obrađuje osobne podatke na temelju legitimnog interesa društva INTERSPORT, kao je prikazano gore, pojedinac može u određenim slučajevima prigovoriti ovakvoj obradi. Društvo INTERSPORT prestati će obrađivati ove lične podatke, osim ako procijeni da ima utemeljene i legitimne razloge za nastavak obrade ili ako je obrada potrebna iz drugih važnih razloga koji ne mogu ugroziti prava i slobode pojedinca te nadilazi interese istih.

Prigovor protiv obrade osobnih podataka u svrhe neposrednog marketinga možete provesti na način da opozovete odnosno povučete suglasnosti za primanje obavijesti, klikom na dugme 'odjava' koji se nalazi na dnu e-mail poruke, odn. da pratite upute u poslanoj obavijesti.

9.7.         Opoziv suglasnosti (privole)

Pojedinac može bilo kada opozvati suglasnost (pristanak), u svim slučajevima kada je dao suglasnost (pristanak) za pojedinu svrhu obrade vaših ličnih podataka.

Registrovani korisnici mogu opoziv saglasnosti (pristanka) provesti u postavkama korisničkog računa.

Opoziv saglasnosti (pristanka) ne utiče na zakonitost obrade ličnih podataka koja se provodila do njezina opoziva.

9.8.         Pravo na žalbu nadzornom tijelu

Pojedinac ima pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu R BiH ukoliko smatra da se njegovi lični podaci obrađuju u suprotnosti s važećim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Postupak podnošenja žalbe kod nadzornog tijela objavljen je na web stranici nadzornog tijela.

 

10.IZMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Društvo INTERSPORT pridržava pravo na izmjenu politike privatnosti sve u skladu sa važećim propisima na području zaštite osobnih podataka. Molimo vas da ju povremeno pregledate.

O svim izmjenama glede obrade vaših osobnih podataka i/ili izmjene (ažuriranja) politike privatnosti, prethodno ćemo vas obavijesti na prikladan način. Također, izmjene politike privatnosti pravovremeno će biti objavljene na našim internetskim stranicama i stranicama mobilne aplikacije.

Trebate pomoć? Tu smo za vas

063 776 183

(9:00-17:00 Pon-Pet)

Kontakt

Punjenje…